Shower Essentials | Balea & Alverde

Shower Essentials | Balea & Alverde

Hello! If you follow me for a while probably you know how much I love Alverde & Balea shower products. For me they are great, affordable and smell amazing. But let's talk about each one separately.


Balea shower gel /all kinds/

The package of all Balea shower gels is very colorful, funny and makes me smile. The scent of most shower gels is very refreshing & lovely and it lasts for about 2 hours. I tried at least 7-8 different scents and none of them smell artificial. The consistency is relatively liquid, though some of the shower gels are very creamy. As to the moisture, they're not and I don't expect from a shower gel to give me moisture. For that purpose I use oil and lotions after the shower. But I need to say that Balea shower gels don't dry out my skin. They is very economical, I rotate 2 for at least 3-4 months. Usually the price is 1 euro for 300 ml.


Здравейте! Ако ме следвате от известно време, навярно знаете колко харесвам продуктите за баня на Alverde & Balea. За мен са чудесни, евтини и ухаят прекрасно. Но нека ви разкажа за всеки един поотделно.

Душ гел Balea /всички видове/


Опаковките на всички душ гелове на Balea са много цветни, забавни и ме карат да се усмихвам. Ароматът на повечето от тях е доста освежаващ & приятен и го усещам на кожата си за около 2 часа. Пробвала съм поне 7-8 различни и никой от тях не мирише на химия. Консистенцията на повечето е сравнително течна,  а някои са много кремообразни. Колкото до хидратацията, не са особено хидратиращи, а и аз не очаквам от един душ гел да хидратира кожата ми. За тази цел използвам олиа и лосиони за тяло. Но пък трябва да спомена факта, че душ геловете на Balea не изсушават кожата ми. Много са икономични, използвам 2 едновременно и ми стигат за около 3-4 месеца. Обикновено цената им е 2 лв. за 300 мл.


Balea shower gel


Balea shaving gel /all kinds/


For me these shaving gels from Balea are a must have when I shave my legs. The price is very low (2 euro) for 150 ml. The package is very cool and colorful. The smell of any one of the shower gels is amazing. Balea shaving gels are very economical. One package lasts me for 2-3 months. After using it my legs are very moisturized & smooth and I don't need to use any lotion.Гел за бръснене Balea /всички видове/

За мен тези продукти са must have когато си бръсна краката. Цената им е доста ниска (3-3,50) за 150 мл. Опаковките са много готини и цветни. Ароматът на всички, които съм използвала, е невероятен. Геловете за бръснене на Balea са много икономични. Една опаковка ми стига за около 2-3 месеца. След употребата им краката ми са хидратирани & много меки и не ми се налага да използвам лосион след това.

Balea shaving gel


Alverde Family shampoo

Alverde Family shampoo was the first natural shampoo I tried. The package is nothing fancy, for me Alverde as a brand don't rely much on the appearance of their products. But considering the low price (4.50 for 300 ml) and the quality of most of them, I don't complain. The smell is very pleasant - apple & papaya. It's relatively liquid. It cleans well my hair, if I haven't use any oils before taking a shower. Otherwise it doesn't matter how much shampoo I apply, the oil stays on my hair. That's the main weakness about this shampoo. The good news is when I use it my hair stays clean even after 4-5 days. So I rotate this one and a Balea shampoo (when I apply oils on my hair) for better results.


Семеен шампоан Alverde

Семейният шампоан на Alverde беше първият натурален шампоан, който съм опитвала. Опаковката не е нищо специално, за мен Алверде не залагат много на външния вид на продуктите си. Но предвид ниската цена (4,50 за 300 мл) и качеството на повечето от тях, не се оплаквам. Ароматът на шампоана е много приятен - ябълка и папая. Сравнително течен е като консистенция. Почиства много добре косата ми, ако не съм нанасяла олио преди да се изкъпя. В противен случай няма значение колко  шампоан нанасям, не мога да изчистя  косата си от олиото. Това е единственият недостатък на този шампоан. Хубавата новина е, че когато го използам косата ми остава чиста дори и след 4-5 дена. Така че редувам този шампоан с шампоан на Balea (когато използвам масла) за най-добри резултати.

Alverde Family shampoo

Have you used these products? What do you think about them? 


Използвали ли сте тези продукти? Какво ви е мнението за тях?

Labels: , , , , , , , ,