L’Oréal False Lash Wings Intenza Mascara | Review


L’Oréal False Lash Wings Intenza Mascara


Hello! L’Oréal False Lash Wings Intenza mascara is my first L’Oréal product and the second mascara from the DM beauty box I got a few months ago. The package of the product is very beautiful and luxe. The black is very pigmented ink black. The aroma of the mascara is the usual. The texture is very nice; it’s not too liquid or too dry. I love the volume and the thickness L’Oréal False Lash Wings Intenza gives to my lashes. It also separates them very well. With only one coat you can get wonderful lashes, you don’t need to apply millions of coats. Unfortunately you can notice flaking in the end of the day. You need to be very careful when you remove the mascara. Sometimes little black parts of the mascara fall in my eyes which is not very pleasant. The brush is the weirdest one I’ve tried. It’s plastic, very big and quite often I poke myself in the eye with it. L’Oréal False Lash Wings Intenza lasts until the moment I remove it, which is around 10-11 hours.

I like a lot L’Oréal False Lash Wings Intenza mascara but in my opinion it’s a little bit expensive for drugstore mascara – 13-14 euro. If you see it on sale, I suggest you to check it. :)


L’Oréal False Lash Wings Intenza Mascara


Здравейте! Спиралата L'Oréal False Lash Wings Intenza е първият ми продукт на L'Oréal и втората спирала от кутията на ДМ, която получих преди няколко месеца. Опаковката на продукта е много красива и луксозна. Черното е много пигментирано мастилено черно. Ароматът на спиралата е обичайният. Текстурата й е много хубава; не е нито твърде течна или пък прекалено суха. Обичам обема, плътността и разделението, които L'Oréal False Lash Wings Intenza придава на моите мигли. Със само един слой можете да получите прекрасни мигли, не е нужно да напластявате. За съжаление обаче можете да забележите ронене в края на деня. Трябва също така да сте много внимателни, когато махате спирала. Понякога малки черни частички от спирала попадат в очите ми, което е доста неприятно. Четката е най-странната, която съм използвала досега. Пластмасова е, много голяма и доста често си бъркам в очите с нея. L'Oréal False Lash Wings Intenza издържа до момента, в който я премахнете, което при мен е около 10-11 часа.
Много ми харесва L'Oréal False Lash Wings Intenza, но по мое мнение е скъпичка за дрогерийна спирала – 27-28 лв. ако я видите на намаление, ви препоръчвам да й хвърлите едно око. :)

L’Oréal False Lash Wings Intenza Mascara


L’Oréal False Lash Wings Intenza Mascara

Labels: , , , ,