DIY necklace


diy necklace

Hello! It’s been a while since my last DIY post. For the last few weeks I made some necklaces and one by one I’m going to show you all of them. Let’s start with the easiest one.

For this necklace I used:
7 gold polygons
6 transparent hearts
35 cm gold thin chain
2 rings and 1 clasp
Pliers and tweezers

I started with adding one of the rings and the clasp to one of the ends of the chain. The holes of polygons and hearts are big and I directly poked the chain through them. I alternate polygons and hearts, starting with a polygon and finishing with a polygon. After I poked all of the forms I added the second ring to the other end of the chain.

Super easy and very effective, don’t you think?

♥  ♥  ♥

Здравейте! Мина доста време от последния ми DIY (направи си сам) пост. Музата ми се беше загубила зимата, но за последните няколко седмици си направих няколко колиета и едно по едно мисля да ви ги покажа всичките. Нека започнем с най-лесното от тях.

Използвах следните материали:
7 златни многоъгълника
6 прозрачни сърца
35 см златна тънка верижка
2 халки и 1 закопчалка
Клещи и пинсета

Започнах с добавянето на халка към единия край на верижката, като на нея закачих и закопчалката. Дупките на многоъгълниците и на сърцата са големи и директно промушвах верижката през тях. Редувах многоъгълник със сърце, като започнах с многоъгълник и завърших с многоъгълник. След като промуших всичките фигурки добавих и втората халка към другия край на верижката.

Супер лесно и ефектно, нали?

diy necklace


diy step by step necklace

diy necklace

diy necklace

Labels: