2015 Resolutions

resolutions 2015

Happy New Year! I hope 2015 will be the best year for all of us.

2014 was a good year for me. I traveled a lot and I met amazing people from different countries. I slept in a tent and it was so cool. I have read some really good and aspiring books.

Before setting more goals let’s look at my last year’s resolutions:
1 Start taking care of my body – 50/50
I started eating more fruits and vegetables and drinking more water, but I haven’t got any success on workouts and reducing sugar and junk food.
2. Improve my French and English – 50/50
As to the English I feel more confident in writing and speaking. I think writing every blog post in English helped a lot and also traveling abroad. As to the French – I need to work more on that. Thank God I found Hellocotton so I could read some articles every day. But I don’t feel very confident in speaking and writing.
3. Learn how to make good photos with my camera – SUCCESS
I see some changes and development when I look at my 2013 and my 2014 blog photos. I’ll continue to work on that.
4. Improve my relations with my parents and friends – SUCCESS
5. Draw – FAIL
I don’t know why I included this last thing. Probably just to make the goals 5, not 4, but it was a total fail.

2015 Resolutions:
1. Get out of my comfort zone. I’m that kind of person who likes to stay in his bubble and have a safe life but 2014 was the year then I found out that unknown could be even more interesting and good for me.
2. Travel more. I have no place/city in mind but I really want to visit Italy or Greece.
3. Socialize. Meet new people.
4. Exercise 3 times a week for only 30 minutes. Last year I’ve been terrible at this. I was so lazy to do something different from walking. But this year I really want to make that change in my lifestyle.
5. Reduce sugar and junk food. I made some little changes back in 2014 but I still eat a lot unhealthy food.

What are your goals for 2015?


Честита нова година! Надявам се, че 2015 ще бъде най-добрата година за всички нас.

2014-та беше добра и успешна година за мен. Пътувах много и срещнах много страхотни хора от различни страни. Спах на палатка и беше толкова готино, че тази година искам пак. Прочетох много хубави и вдъхновяващи книги.

Преди да ви покажа следващите си цели, нека видим миналогодишните:
1 - Да започна да се грижа повече за тялото си - 50/50
Започнах да ям повече плодове и зеленчуци и да пия повече вода, но не постигнах никакъв успех с тренировките и намаляването на захарта и нездравословната храна. Да не говорим, че не постигнах никакъв напредък с лягането навреме и съответно 8-те часа сън.
2 - Да си подобря френския и английския – 50/50
Колкото до английския – чувствам се по-сигурна в писането и говоренето. Мисля, че писането на всеки пост на английски ми помогна доста, също така и пътуването в чужбина. Колкото до френския – още трябва да поработя върху него. Много съм щастлива, че открих Hellocotton и мога да чета всеки ден по няколко статии на френски. Но се чувствам много неуверена в говоренето и писането.
3 - Да се науча да правя хубави снимки с моя фотоапаратУСПЕХ
Виждам промени и развитие когато погледна снимки в блога от 2013 и 2014. В момента съм много ентусиазирана и искам още да се развивам в тази област.
4 - Да си подобря взаимоотношенията с най-близките ми хора - УСПЕХ
5 - Да рисувам - ПРОВАЛ
Честно да си призная изобще не знам откъде ми е хрумнало да добавя рисуването. Най-вероятно да станат целите 5, а не 4, но е тотален провал.

2015 Цели:
1. Да изляза извън зоната си на комфорт. По принцип съм от хората, които обичат да си стоят във въображаемия балон и да си живеят спокойно живота, но 2014-та беше годината, когато разбрах, че непознатото може да бъде много по-интересно и добро за мен. Просто понякога страхът ни взема превес над нещата, а не бива да е така.
2. Да пътувам повече. Нямам конкретно място/град като идея, но много ми се иска да отида тази година в Италия или Гърция.
3. Да се социализирам. Да срещна нови хора.
4. Да тренирам 3 пъти седмично макар и само по 30 минути. Миналата година се провалих с гръм и трясък, бях толкова мързелива да върша нещо различно от ходене, което пак е нещо. Но тази година наистина съм нахъсана да направя тази промяна в начина ми на живот.
5. Да намаля захарта и нездравословната храна. Имам напредък за изминалата година, но още ям много нездравословна храна.

Какви са целите ви за 2015-та?

Labels: ,