The “Me time” Tag

The Me Time tag

1. What do you like to watch or read during me-time?
I like to watch YouTube videos, my favorite TV shows or some romantic comedy. As to the reading – my favorite blogs or the book I’m currently reading (sometimes 2-3).

2. What do you wear during me-time?
First of all – no bra! Pyjamas or comfy pullover & leggings.

3. What are your favourite me-time beauty products?
I don’t like to use any beauty products at this time. Sometimes I made a hair/face mask and that’s it.

4. Current favourite nail polish?
Rimmel 60 seconds #513 Let's Get Nude - gorgeous nude!

5. What do you eat or drink during me-time?
Milk & honey & cinnamon or milk & vanilla. Usually with chocolate or biscuits. On good days with fruit & yogurt.

6. Current favourite candle?
Last week I bought one from Lidl and it smells delicious – apple & cinnamon.

7. Do you ever have outdoor me-time?
When it’s cold outside I want to stay at home and I become homebody. But in summertime I like being out with friends.

8. Would you ever go and watch a film alone?
The cinema is away from home but someday I will.

9. Favourite online shop?
Aliexpress.com – you can find there so many thing, some of them you never knew they existed.

10. Anything to add? What else do you do during me-time?
Right now I'm obsessed with Candy Crush. For a month I reached 90-th level. I even dream about it..

I’ll be happy to read your answers!

♥ 

1. Какво обичаш да гледаш или четеш през "твоето си време"?
Обичам да гледам клипчета в Youtube, любимите си сериали или някоя романтична комедия. Колкото до четенето – любимите си блогове или книгата, която чета в момента (понякога 2-3).

2. Какво обичаш да носиш през "твоето си време"?
Първо – никакви сутиени! Пижама или удобен пуловер и клин.

3. Какви козметични продукти използваш през "твоето си време"?
Не обичам да използвам каквито и да е продукти по това време. Понякога си правя маска на лицето/косата и това е.

4. Любим лак за нокти в момента?
Rimmel 60 seconds #513 Let's Get Nude - страхотен нюд цвят, много подходящ за момичета със светла кожа!

5. Какво обичаш да ядеш/пиеш през "твоето си време"?
Мляко с мед и канела или мляко с ванилия. Обикновено с шоколад или бисквитки. В добрите дни с плод и кисело мляко.

6. Любимата ти ароматна свещ в момента?
Миналата седмица си купих една от Лидл и ухае разкошно – ябълка и канела.

7. Обичаш ли да излизаш навън през "твоето си време".
Когато навън е студено обичам да си стоя вкъщи и се превръщам в домошар. Много трудно някой би ме изкарал. Но лятно време много обичам да излизам с приятели.

8. Ходила ли си някога на кино сама?
Киното е далеч от вкъщи, а не съм от тези хора, които обичат сами да се разхождат и обикалят магазините.Но някой ден, след 3-4 години, бих отишла.

9. Любим магазин за онлайн пазаруване.
Aliexpress.com – може да намерите толкова много неща, някои от които не сте и подозирали, че съществуват.

10. Добавете нещо. Какво друго правите през "твоето си време".
В момента съм обсебена от Candy Crush. За 1 месец стигнах до 90-то ниво. Дори и сънувам как я играя..

Ще се радвам да прочета и вашите отговори!

Labels: ,