Review | Golden Rose lipstick 128

Golden Rose lipstick

Hello! I was always boring with lip colors – pink. For light skin pink color is always the obvious choice. But recently I bought so many other colors. I’ll start with this wonderful orange lipstick from Golden Rose. It’s from the normal collection and it has no name – just number 128.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Здравейте! Винаги съм била скучна при избора на цвят при червилата – розово. За светла кожа розовото винаги е най-логичният избор. Но наскоро си купих доста различни цветове, които не мислех, че ще ми подхождат. Започвам с това прекрасно оранжево червило на Голдън Роуз. То е от нормалната серия и си няма име – само номер 128.

Golden Rose 128 lipstick

The color is very nice, good choice for daily use and suitable for fair/light skin. The package of this lipstick looks so much like the Chanel one – black and golden in the middle. But this one is a little bigger and it’s so light. It’s very stable and there’s no chance to open in your bag.  The texture of this lipstick is very creamy and easy to apply. Even if you hadn’t applied lip balm before, you won’t have cracked lips.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Цветът е много приятен, добър избор за ежедневно червило и е много подходящ за светла кожа. Опаковтата много прилича на тази на Шанел – черна със златно посредата. Но тази е по-голяма и е толкова лека. Стабилна е и няма шанс  да се отвори в чантата ви. Текстурата на червилото е кремообразна и много лесно се нанася. Дори и да не сте нанесли балсам преди, няма да имате напукани устни.

Golden Rose lipstick swatch

The aroma is like some vintage lipstick – it smells like Nivea/Dove cream but you won’t notice it when you’re wearing the lipstick. For 1.50 euro you get 4.2 g. very pigmented product which last around 4 hours. Unfortunately I can’t find the ingredients list anywhere but I’m pretty sure that there’s petrolatum in it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ароматът е като на някое червило от 90-те – мирише на крем Здраве, но няма да го усетите, когато сте с червилото. Само при самото нанасяне. За цена от около 3 лв. имате 4,2 гр. доста пигментиран продукт, който трае около 4 часа. за жалост не мога да намеря никъде списък със съставките, но съм сигурна, че присъства вазелин.

Golden Rose 128


I recommend it so much! If you want to try a new color and you don’t want to spend much money, give this collection a shot. There’s variety of more than 80 colors. If you’re searching for a matte lipstick, try the Velvet Matte Collection (review here). You can find Golden Rose lipsticks in stores like Lilly, Elitis, Ivis and in every local store.

Do you have any lipstick from this collection? Which number?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Препоръчавам го! Ако искате да опитате нов цвят и не ви се харчат много пари, опитайте някое червило от тази серия. Има голямо разнообразие – над 80 цвята. Ако си търсите матово червило, опитайте някое от серията Velvet Matte (ревю тук). Може да намерите червилата на Голдън Роуз в магазини като Лили, Елитис, Ивис и всички квартални магазинчета.

Имате ли някое червило от тази серия? Кой номер?

Labels: , , , , ,