24 things I learned for 24 years

24 things I learned for 24 years

I’ve seen these kinds of posts a lot of times for the last couple of months and I thought it might be a good idea to include it in my blog. I can’t believe that today I’m turning 24. When I was little I had this lexicon when other kids write the answers of my questions. It might seems a little childish but (pretty much) every year on my B-Day I answer the same questions and today I read my old answers and realized how much I grew for the last couple of years. And that’s the best gift I could possibly get today. J

Let’s see what I’ve learned:

 1.  Don’t compare yourself with others. Compare yourself only with yourself. Try to be better than the person you were before.
 2. You don’t need to know or care what people think about you. The most important thing is what you think about you.
 3. Not everyone is going to like you and that’s OK. There’s just tons of different characters/people in the world.
 4.  Everyone you meet is better than you at something. Always!
 5.  Friends come and go. Family is with you always. Appreciate and love them.
 6.  It’s OK not to be friends with you high school best friend anymore. People change, just let them go.
 7. Your parents are very cool. When you’re little probably you’ll be mad at them sometimes but when you grow up you realize that they just want you to be a better person. And now when you’re older you realize that they’re just people.
 8. Life wouldn’t go as you expect it and as planned. Sometimes you’ll think that everything is screwed but God knows what he’s doing and everything is going to happen in the best possible way.
 9.    Everything will happen in the right moment. Not early, not late, exactly when you’re ready for it. You know – when the student is ready, the teacher will appear.
 10. Wishing things were different is the worst thing you can do. Or imagine what you’d do/say in a situation 5 years ago.
 11. It’s so hard to find a job after graduating from University. If you have the opportunity, find it when you’re still a student.
 12. Saving money is so important. Even if it’s just 10 euro/month it’s better than nothing. You don’t know when you’ll need money.
 13. Getting out of your comfort zone might be scary but it’s worth it.Just take the risk. Start with small steps.
 14.  In time you will regret the things you haven’t done more than the things you've done.
 15. University won’t teach you the things you’ll need for real life. The sooner you realize it, the better.
 16. Grades just don’t matter in real life. And that is coming from someone who always tried to have an A on every exam/test. Now I see people from my class in high school who used to have C/D and now they have their dream job and wonderful life.
 17.  Nobody owes you anything! That’s something I figured out recently, but it’s so true.
 18. Break these stupid stereotypes. Doubt everything you believe.
 19. Communication is probably the most important thing in one relationship. Don’t try to figure out what the other person is thinking. Just ask.
 20.  Learn to say “no”. Don’t do everything for everyone, don’t stay at a job you don’t like, don’t hang out with people you don’t like.
 21.  If you spend your free time doing what you love, it’s not wasted time.
 22.  There’re tons of things you don’t know. And there’s nothing wrong to ask.
 23. Spending time with yourself doesn’t mean you’re lonely. In this way you’ll know yourself better.
 24.  Try to worry less. 90% of the things you worry about will never happen.


And finally something I’m trying to change right now – Live in the moment. Don’t
postpone the things you want the most in the moment.

I hope you enjoyed this post. Have an amazing day!

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Доста често срещах този тип постове за последните няколко месеца и мисля, че е добра идея да включа един такъв пост в блога. Не мога да повярвам, че днес ставам на 24г. Когато бях малка имах лексикон ( че кой нямаше през 90-те?) и децата си пишеха отговорите на въпросите ми. Може да ви звучи детинско, но (почти) всяка година на рождения си ден отговарям на тези въпроси и днес, когато четох старите си отговори, разбрах колко много съм се променила за изминалите години. И това е най-хубавия подарък, който мога да получа днес. J

Нека видим какво научих:

 1.  Не се сравнявай с другите. Сравнявай се само със себе си. Опитвай се да си по-добър човек от този, който си бил преди.
 2. Не трябва да те интересува какво мислят другите за теб. Най-важното нещо е ти какво мислиш за себе си.
 3. Не всеки ще те харесва и това е окей. Просто има толкова много различни хора/характери и няма как да се харесаш на всички.
 4.  Всеки човек, който срещаш, е по-добър от теб в нещо. Винаги!
 5. Приятелите идват и си отиват. Семейството е винаги с теб. Оценявай ги и го обичай.
 6. Окей е да не бъдеш вече приятел с най-добрия си приятел от гимназията. Хората се променят, остави ги да си отидат.
 7. Родителите ти са много готини. Когато си бил малък/малка сигурно си им бил сърдит понякога, но когато пораснеш разбираш, че те искат да се превърнеш в по-добър човек. И сега когато си по-голям, разбираш, че и те са хора.
 8.  Животът ти няма да протече, както си очаквал/а или планирал/а.  Понякога ще си мислиш, че всичко се е провалило, но Господ знае какво прави и нещата ще се подредят по възможно най-добрия начин.
 9. Всичко ще се случи в точния момент. Нито по-рано, нито по-късно, а точно когато трябва. Нали знаете – когато ученикът е готов, се появява учителят.
 10. Да си мечтаеш как нещата биха могли да бъдат различни, е най-лошото, което можеш да направиш. Или да си представяш какво би казал/а или направил/а в ситуация отпреди 5г.
 11. Адски е трудно да си намериш работа след като завършиш университета. Ако имаш възможността, намери я докато си студент.
 12. Да спестяваш пари е много важно. Дори и да са 20 лв./месец е по-добре от нищо. Не знаеш за какво и кога ще ти потрябват пари.
 13. Да излезеш от комфортната си зона може да е страшно, но си заслужава. Просто поеми риска. Започни с малки стъпки.
 14. След години ще съжаляваш повече за нещата, които не си направил, отколкото за нещата, които си направил.
 15. Университетът няма да те научи на нещата, който ще ти трябват наистина. Колкото по-рано го разбереш, толкова по-добре.
 16.  Оценките нямат значение в истинския живот. И това го казва човек, който винаги се е стараел да има 6-ци на изпити/тестове. Сега виждам съученици, които на времето са имали 3-ки и 4-ки, а сега имат мечтаната работа и прекрасен живот.
 17.  Никой не ти дължи нищо. Това наскоро го разбрах, но е толкова вярно.
 18. Разчупи тези глупави стереотипи. Подложи всичко, в което вярваш, на съмнение.
 19.  Комуникацията е може би най-важното нещо в една връзка. Не се опитвай да разбереш какво си мисли другия. Просто го попитай.
 20. Научи се да казваш „не”. Не прави всичко за всеки, не оставай на тази работа, която не харесваш, не излизай с хора, които не харесваш.
 21. Ако прекараш свободното си време в нещо, което обичаш, времето ти не е пропиляно.
 22. Има толкова много неща, които не знаеш. И няма нищо лошо в това да попиташ.
 23. Да прекараш време със себе си не означава, че си самотен/самотна. По този начин ще опознаеш себе си по-добре.
 24. Опитай се да се тревожиш по-малко. 90% от нещата, за които се тревожиш, никога няма да се сбъднат.


И последно нещо, което в момента се опитвам да променя – Живей за момента. Не отлагай нещата, които искаш най-много в момента, за някакъв бъдещ период.

Надявам се статията да ви е харесала. Желая ви чудесен ден!

Labels: