My makeup brushes


My brishes collection

Hello girls! Recently I purchased 2 sets of brushes. While I'm waiting for them I decided to talk about the brushes I'm currently using. They're not something special but for first brushes they're doing their job. I'll start with my Avon and Oriflame brushes.


Здравейте, момичета! Наскоро си поръчах 2 комплекта четки и докато ги чакам да пристигнат, реших да ви покажа четките, които използвам в момента. Не са нещо специално, но за първи четки си вършат работата. Ще започна с четките си на Ейвън и Орифлейм.


Avon & Oriflame brushes

Avon brushes

AVON BRUSHES - I bought this set for my prom in 2009. Like quality it is good, nothing special. I paid for it around 5 euro.

1 - EYESHADOW BRUSH - I use it to apply eyeshadow on my lid. I don't use it very often. I prefer using fluffy brushes for this purpose.
2 - LIP BRUSH - I use it only with my Inglot lipstick. So I use it once or twice a month.
3 - EYESHADOW BRUSH - I like it. It's easy to work with it.
4 - POWDER BRUSH - I use it every day when I'm using makeup. I apply with it powder or blush (when I'm using pad for the powder). It's a little rough so I avoid the eye area.


ЧЕТКИ НА ЕЙВЪН - купих този комплект през 2009-та за бала си. Като качество са добри, нищо специално. Платих за тях около 10 лв. Досега косъмчета са падали само от четката за пудра, особено напоследък.

1 - ЧЕТКА ЗА СЕНКИ - използвам я да нансям сенки. Не я използвам много често, защото предпочитам да използвам по-пухкави четки за тази цел.
2 - ЧЕТКА ЗА УСТНИ - използвам я само с червилото си на Инглот и я използвам 1-2 пъти месечно.
3 - ЧЕТКА ЗА СЕНКИ - харесва ми. Лесно се работи с нея.
4 - ЧЕТКА ЗА ПУДРА - използвам я всеки ден, когато се гримирам. С нея нанасям пудра или руж (когато използвам пад за пудрата). Малко е грубичка, затова избягвам зоната около очите.


Oriflame makeup brushes

ORIFLAME BRUSHES - I ordered them 2 years ago. Each of them costs around 2 euro.

1 - FAN POWDER BRUSH - I don't know why I bought it. It doesn't do any job. The quality is awful.
2 - CONCEALER BRUSH - that's the only one concealer brush I own and I like it. It blends very well the concealer.
3 - FOUNDATION BRUSH - Actually it's a face mask brush. I used it only 3-4 times. I don't like the effect I got. My foundation stand on lines.
4 - LIP BRUSH - I don't use it very often. I prefer using the Avon brush.
* 2 and 4 are two brushes in one.


ЧЕТКИ НА ОРИФЛЕЙМ - поръчах ги преди около 2 години. Всяка от струва 3-4 лв. Това, което не ми харесва в плоските четки е, че колкото и да ги чистя винаги остава продукт в най-вътрешната част на четките.

1 - ЧЕТКА ВЕТРИЛО - честно казано идея си нямам защо я купих. Лично за мен не върши никаква работа. Като качество е ужасна. Косъмчетата й са супер рехави.
2 - ЧЕТКА ЗА КОРЕКТОР - това е единствената четка за коректор, която имам и ми харесва. Доста добре нанася и смесва коректора с кожата ми.
3 - ЧЕТКА ЗА ФДТ - всъщност е четка за маска за лице. Използвала съм я само 3-4 пъти, защото не ми харесва ефектът, който постига. ФДТ ми стои на линии.
4 - ЧЕТКА ЗА ЧЕРВИЛО -не я използвам много често, защото предпочитам да използвам тази на Ейвън.
* 2 и 4 са двете страни на 1 и съща четка.

Eyeliner brushes

Eyeliner & eyeshadow brushes

Let's move on eyeliner brushes. I have 3 and I like all of them.

1 - ESSENCE EYELINER BRUSH - less than 2 euro - that's the main brush I'm using for eyeliner. I don't have cream eyeliner and I'm using this brush with my liquid eyeliner or with eyeshadow. I love the effect I get with it. A few times I tried to use it as a eyebrow brush and I liked the result I got.
2 - EYELINER BRUSH FROM NAIL ART SET - I use it when I want a very slim line.
3 - ANOTHER BRUSH FROM NAIL ART SET - this brush is very good. It makes slim lines but easier than the previous one.
* I bought a nail art set 2 years ago but there was a few brushes I've never used with acrylic paints. So a month ago I decided to use 2 of them as eyeliner brushes. The set was around 5 euro and there were 10 or 12 brushes.

On the picture are another 2 eyeshadow brushes.

4 - MANIA EYESHADOW BRUSH - 1 euro - it feels very rough. I used it only a few times.
5 - UNBRANDED EYESHADOW BRUSH - 1 euro - this one is very soft and easy to work with.


Нека преминем на четките за очна линия. Имам 3 такива и всичките ми харесват.

1 - ЧЕТКА ЗА ОЧНА ЛИНИЯ ЕССЪНС - струва около 3 и нещо. Това е основната четка, която използвам за очна линия. Нямам кремообразна такава и използвам четката с течната си очна линия. Харесва ми еффектът, който постигам с нея. На няколко пъти я използвах и като четка за вежди и ми хареса резултатът.
2 - ЧЕТКА ОТ КОМПЛЕКТ ЗА НОКТИ - използвам я когато искам тънка очна линия.
3 - ДРУГА ЧЕТКА ОТ КОМПЛЕКТ ЗА НОКТИ - тази четка е много добра. Прави тънки линии също като предходната, но е по-лесна за работа.
* Купих комплекта за маникюр преди около 2 години, но имаше някои четки, които никога не бях използвала с акрилни боички. Преди месец реших да използвам 2 от тях като четки за очна линия. Комплектът струва около 10-ина лева и вътре има 10 или 12 четки.

На снимката има още 2 четки за сенки.

4 - ЧЕТКА ЗА СЕНКИ МАНИЯ - струва около 2 лв. Доста е груба и затова я използвах само няколко пъти.
5 - ЧЕТКА ЗА СЕНКИ БЕЗ МАРКА - и тя струва около 2 лв., но е доста мека и лесна за работа.


Sigma dupe

Sigma dupes

SIGMA DUPES - I ordered a set of 4 brushes from buyincoins but I got only 3 of them. For 3.50 $ I got the best brushes I ever got. They are very soft and easy to work with.
1 - FLAT TOP BRUSH - I use it with creamy eyeshadow.
2 -ROUND BRUSH - this is my favorite blending brush because it's the right size.
3 - TAPERED BRUSH -I like to blend the eye crease with it

IMPALA BRUSHES - they are very cheap and you can find them in every cosmetic store in Bulgaria.
4 - NUMBER 10 - I love using this brush for blending. But it's a little bit smaller than I need for my eyes so I need to blend more time.
5 - NUMBER 2 - I love this brush for applying highlighter or contouring. It's probably small for you for this purpose but I'm a newbie in contouring and this way I avoid applying too much.


ЧЕТКИ, ИМИТАЦИЯ НА СИГМА - поръчах си комплект от 4 четки от buyincoins , но получих само 3 от тях. За 3,50 $ получих най-хубавите четки, които някога съм имала. Много са меки и лесни за работа.
1 - ПЛОСКА ЧЕТКА - нанасям с нея кремообразни сенки.
2 -КРЪГЛА ЧЕТКА - това е любимата ми четка за смесване на сенки, защото е идеалният размер за очите ми.
3 - ЗАОСТРЕНА -използвам я за смесване и преливане на сенкив сгъвката на окото.

ЧЕТКИ НА ИМПАЛА - много са евтини и можете да ги намерите във всеки козметичен магазин. Допреди да се сдобия с по-горните тези ми бяха любимите четки.
4 - НОМЕР 10 - използвам я за преливане на цветовете. Малко по малка е отколкото ми се иска за очите и изисква повече време.
5 - НОМЕР 2 - обичам да нанасям хайлайтър или да контурирам лицето си с нея. Най-вероятно ще ви се стори малка за тази цел, но съм новак в контурирането и така предотвратявам прекаленото нанасяне на дадения продукт.

Labels: , , , , , ,