Men talk about...Women

Hello! Today I'll post the second post about the rubric "Men talk about...". You can see the first here where the topic was "Men talk about cosmetics". Today a few of my friends are going to talk about women. (Thanks guys!!) I hope you'll like the article. If you have any ideas/recommendations or you want to share something, write them as a comment below. :)

 1. What type of woman do you like?
Wasn't Me: I have no type. That depends of the woman. I liked "fashion" girls, I liked girls who listen to metal. lol
Kris O Five: Intelligent, beautiful and with good sense of humor.
Ivelin: Beautiful, slim, willing to experiment, change and new ideas.
No Name: Beautiful and smart - in that order ie not necessarily to be quite as clever as beautiful. xD
Svetlio: As a character I like strong women, but warm and feminine. Women who can speak openly and without much restraint. As a look(how she looks like) I can appreciate the beauty of every body type and race - It's not so important for me.

2. What type of man you think woman like?
Wasn't me: Type Enrique Iglesias or ... Orlin Pavlov(Bulgarian singer) for example. You like so-called "bad boys".
Kris O Five:  Different women, different types. As to the type of women that I like – Men who are also intelligent, beautiful and with a good sense of humor :)
Ivelin: I can not decide. However, there are many different types of women. In the most cases someone with a car and a job: D
No Name: Men like me! :P
Svetlio: I think all women like the confidence and peace of mind, especially under pressure. For other characteristics I'm not sure - different women prefer different things in my opinion. For example, some women prefer the silent men, while others want their men to share their feelings.

3. What most attracts you in a woman?
Wasn't me: Smile, eyes, voice and waist ... and butt too.
Kris O Five: Her gentle touch like velvet ... (damn that was deep. xD)
Ivelin: Determination, clear vision, prone to change/experiments spirituality
No Name: Appearance - complete figure, ass and legs. Behavior - be serious and not to conquer, to know what she wants.
Svetlio: Radiation. Charisma. Combination of self-confidence, social skills and appearance. Grace also attracts me.

4. And what most repels you?
Wasn't me: The simplicity and the banality.
Kris O Five: The arrogance.
Ivelin: When some girl tells me I don't knowww. A negative response is the result again!
No Name: Is it one to point out: Appearance - poor sanitation, lack of hygiene, bad taste in clothes, too much makeup, bad gait, etc. Behavior - simplicity childlike behaviour, arrogance, ostentation, vulgarity and malice
Svetlio: Hypocrisy, lies. It turns me off when a woman comes out flirting with others to make me jealous.

5. Smart or beautiful?
Wasn't me: Both and plenty.
Kris O Five: Why not both? OK, apparently I have to choose one of them: D Let's put it this way - I can have an intelligent conversation with a friend: D
Ivelin: Beautiful! Everything can be taught with the appropriate teacher. No one is born stupid. Habits, culture, sense acquire.
No Name: Beautiful - the first criteria for selection. If she is not smart, however, she drops from the rankings. Next, please!
Svetlio: Both.
мъже говорят за жени


Здравейте! Днешният пост е едно доста позакъсняло продължение на рубриката "Мъже говорят за...". Може да видите първият пост тук, където темата беше "Мъже говорят за козметика". Днес няколко от моите приятели ще говорят за жени. (Момчета, благодаря ви!!) Дано ви хареса статията. Ако имате някакви идеи/препоръки или просто искате да споделите нещо, напишете ми коментар по-долу. :)

1. Какъв тип жени харесваш?Не бях аз: Нямам тип, зависи от жената. Харесвал съм както фешънки, така и металки хахаха
Kris O Five: Интелигентни, красиви и с добро чувство за хумор.
Ивелин: Красиви, СЛАБИ, склонни към експерименти, промяна и нови идеи.
Name: Красиви и умни - в тази последователност, т.е. не е задължително да е чак толкова умна, колкото е красива. ХD
Светльо: Като характер харесвам силни жени, но топли и женствени. Жени които могат да говорят открито и без много задръжки. Като външност мога да оценя красотата на всякакъв тип тяло и раса - няма такова голямо значение за мен.

2. Какъв тип мъже си мислиш, че жените харесват?
Не бях аз: Тип Енрике Иглесиас илииии... Орлин Павлов примерно. Харесвате и т.нар. "беладжии"
Kris O Five: Жени всякакви. Що се отнася до типа жени, които аз харесвам - Интелигентни, красиви и с добро чувство за хумор :)
Ивелин: Не мога да преценя. Все пак има много различни типове жени. В повечето случаи някой с кола и работа :Д
No Name: Такива като мен! :P
Светльо: Мисля че всички жени харесват самоувереност и спокойствие, особено под напрежение. За други характеристики не съм сигурен - различните жени предпочитат различни неща според мен. Примерно някои жени предпочитат по-мълчаливите мъже, докато други искат мъжете им да споделят чувствата си.


3. Какво най-много те привлича у една жена?
Не бях аз: Усмивката, очите, гласа и талията ... и дупето също.
Kris O Five: Нежният й допир, досущ като кадифе... (поет майка xD)
Ивелин: Решителност, ясна визия за бъдещето, склонна към промяна/ експерименти, духовност.
No Name: Външен вид - цялостна фигура, дупе и крака.Поведение - да е сериозна и да не се превзема, да знае какво иска.
Светльо: Излъчването. Чара. Комбинация от самоувереност, социални умения, и външност. Грациозността също ме привлича.

4. А какво най-много те отблъсква?
Не бях аз: Простотията и пошлостта.
Kris O Five: Надменността.
Ивелин: Когато някоя ми каже не знааам. Отрицателният отговор пак е резултат!!!
No Name: Едно ли е да го посоча:Външен вид - лоша хигиена, нечистоплътност, лош вкус за дрехи, прекалено много грим, кофти походка и т.н. Поведение - простотия, лиготия, високомерие, показност, пошлост и злоба.
Светльо: Двуличие, лъжи. Отблъсква ме когато една жена с която излизам флиртува с други за да ме кара да ревнувам.

5. Умна или красива?
Не бях аз: И от двете по достатъчно.
Kris O Five: А защо не и двете? Е ок, явно трябва да избера от тях :D Нека се изразя така - мога да проведа интелигентен разговор и с приятел :D
Ивелин: Красива! Всичко може да се научи с подходящ учител. Никой не се ражда глупав. Навици, култура, усет се придобиват.
No Name: Красива - първи критерий за избор. Ако не е умна обаче отпада от класацията. Следващата, моля!
Cветльо: И двете.

Labels: