February Favorites

Hello! In the shortest month of the year I don't have a lot of favorite cosmetics, but I have other much more interesting things in my opinion.

Let's start with the cosmetics:

Lancome Hypnose Star mascara & Lancome L'Absolu Nu lipstick - I said how much I love them here.
Avon Naturals Body Butter - Perfect for a good night with a cup of tea/milk and a book in hand.
Dove Go Fresh nourishing shower gel - Very refreshing and soft to the skin. It’s probably the only thing that could wake me up in the cloudy February mornings.
Avon Planet Spa Mediterranean Olive Oil hydrating face mask - my face was very dry (and problematic) this month and that's the only mask that helped me to conquer the dryness.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Здравейте! За най-краткия месец от годината нямам много любими козметични продукти, но имам други много по-интересни неща (по мое мнение).

Да започнем с козметиката: 

Спирала Hypnose Star & червило Lancome L'Absolu Nu #302 - казах ви колко много ми харесват тук.  
Хидратиращ лосион за тяло Avon Naturals с ванилия - перфектен е за лека нощ с чаша чай/мляко и книга в ръка.
Душ гел Dove Go Fresh - много освежаващ и нежен към кожата. Вероятно е единственото нещо, което може да ме събуди в облачните февруарски сутрини.
Маска за лице Avon Planet Spa с маслина - лицето ми беше много сухо и проблемно този месец и тази е единствената маска, която ми помогна да преборя сухотата.

Любими продукти за февруари

Book:
The war on the lifted toilet seat (Barbara and Allan Pease) - I've heard so much about this book, but every time I said to myself "You don't need to read it. It couldn't be so interesting!". But I was wrong. I've learned so much about the difference between men and women. For a week I secretly observed the men in my life and how simple they are. When my dad is on the phone and talks with someone he stops the TV and tells me and my mom to be quiet. :D Something that a woman would never do. When my boyfriend is playing LOL and I talk about something I need to repeat a few times until he hears me. :D If you are interested in psychology and you want to learn more about the difference between the sexes this is your book.

TV series/movie:
Moonlighting - I don't know what's happening with me but the last 2 months I watched mostly old TV Series.
This one is even older than me. For the first time I watched this a few years ago on a TV channel. A few weeks ago when I was searching for a new TV series to watch I found it. As I said in one of the previous posts I like the style of Sybill Shepherd in Moonlighting. It's a little bit old, but I find it very elegant for nowadays. This TV series is on the one hand fun and easy to watch and on the other - very serious. I recommend this if you like watching TV series like Bones when despite solving murders/problems there's something between the main characters.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Книга:
Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния (Барбара и Алън Пийз) - Слушала съм толкова много за тази книга, но всеки път си казвах: "Не ти трябва да я четеш. Не може да е толкова интересна!" Но грешах. Научих толкова много от нея за разликите между жените и мъжете. За седмица тайно наблюдавах мъжете в моя живот и колко прости (охх, тук не искам да обиждам никой, но противоположното на сложно е просто) са те. Ето и малко допълнение: когато тати говори по телефона с някой спира телевизора(или поне звука) и ми казва с мама да мълчим. :D Нещо, което никоя жена не прави. Когато приятелят ми играе някоя игра на компютъра и аз му говоря нещо се налага да му повтарям по няколко пъти докато ме чуе. :D Ако се интересувате от психология и искате да научите повече за разликата между половете, това е вашата книга.

Сериал/филм:
Съдружници по неволя (Moonlighting) - не знам какво ми става, но през последните 2 месеца гледах главно стари сериали. Този е по-стар и от мен. За първи път го гледах преди години по Btv comedy/action(?!). Преди няколко седмици, докато търсех някой нов сериал да гледам, намерих този. Както ви бях споделила в един от предните постове много ми харесва стила на Сибил Шепърд в Съдружници по неволя. Малко е стар, но го намирам за елегантен и в наши дни. Този сериал от една страна е забавен и лесен за гледане, но от друга - сериозен. Препоръчвам ви го, ако гледате сериали като Кости, където въпреки разследването на убийство/проблем, има и нещо между главните герои.

Съдружници по неволя

Food:  
Yoghurt and banana. I saw this in Murfeishun's blog. I've never ate banana and yogurt before. Yes, banana, milk and oatmeal, but not this combination. I missed so much. It's so yummy and delicious.


                                         ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Храна:
Кисело мляко и банан
. Видях го в блога на Murfeishun. Никога досега не бях яла банан с кисело мляко. Да, банан, прясно мляко и овесени ядки, но не и в тази комбинация. Изпуснала съм толкова много. Толкова е вкусно.Songs / Песни:

Teabo - Maria 
one of the best Bulgarian songs for the last few months.
една от най-добрите български песни за последните месеци.

Chloe - Rumor


Foxes - Let Go For TonightLe Youth - Dance With Me
another wonderful song which brings me back to the 80's.
още една чудесна песен, която ме връща към 80-те.


Lea Michele - Cannonball
Facebook | Twitter Instagram | Bloglovin

Labels: , , , ,