2014 please be awesome

Hello, ladies! (for English scroll down) 

Здравейте, красавици! Дано сте си прекарали едни незабравими коледни празници. :) Последните 2 седмици (да не кажа целия декември) не бяха от най-хубавите в живота ми и бях изпаднала в някакво кофти състояние. Не искам да ви занимавам с личните си проблеми и драми, затова преминавам по същество.

2013-та за мен беше гадна година. Имах много планове и идеи, които за добро или лошо, не се осъществиха. Разбрах кои са ми истинските приятели, колко кратък е животът, колко е важно здравето. Завърших бакалавърската си степен, но не записах магистратура. Просто не знам с какво искам да се занимавам. Започнах да се влеждам малко повече в състава на козметиката и да се старая да се храня малко по-здравословно.

За 2014-та си поставям 5 цели, които не са свързани с нови неща, а по-скоро към подобряване на сегашните:
1 - да започна да се грижа повече за тялото си: да ям повече пресни плодове и зеленчуци, да пия 1.5 л. течности и да намаля драстично белия хляб и сладките; да тренирам 2 пъти седмично и да използвам по-качествена козметика.
2 - да си подобря френския и английския: най-вече откъм писане и говорене.
3 - да се науча да правя хубави снимки с моя фотоапарат: гледайки снимките на блога отначалото до сега има някаква промяна към по-добро, но не съвсем. Не е и като да имам лош апарат, просто не съм му разучавала функциите достатъчно добре.
4 - да си подобря взаимоотношенията с най-близките ми хора: както се убедих през изминалата година приятелите идват и си отиват, но семейството винаги е до мен и не заслужават да се държа гадно с тях, дори и при наличие на ПМС.
5 - да рисувам: едно от нещата в "101 in 1001" е да нарисувам 30 скици/рисунки и какво по-хубаво от това.

Да, бих могла да добавя още 5-10, но знам, че:
ще продължавам да съм мързелива.
ще лягам в 2-3 и ще спя малко/ще ставам по обяд.
няма да се науча да готвя насила.
няма да постигна перфектно тяло.
няма да стана милионер. :)

Източник we♥it
I hope you have spent unforgettable Christmas. :) The last 2 weeks (or December) were not the best in my life and I was in a bad condition. I don't want to bore you with my personal problems and dramas so let's cut to the chase.


2013th was a nasty year. I had many plans and ideas which for better or worse never realized. I found out who my friends are, how short life is, how important is health. I finished my bachelor's degree but I don't enrolled master's degree. I do not know what I want to do. I started to care a little more in the ingredients of cosmetics and try to eat a little healthier.

For 2014 I set 5 goals which are not related to new things, but rather to improve the current:
1 - start to care more about my body: eat more fresh fruits and vegetables, drink 1.5 liters of fluids and dramatically decrease white bread and sweet things; to train 2 times a week and to use cosmetics with good quality.
2 - improve my French and English: mainly in writing and speaking.
3 - learn to make beautiful photos with my camera: watching photos on the blog from the beginning until now there is any change for better, but not quite. It is not like I have a bad camera, I just don't explore its functions well enough. 
4 - improve my relationships with my family: as I convinced last year friends come and go, but family is always with me and they don't deserve to be mean with them, even when I'm on PMS.
5 - paint: on of the things in "101 in 1001" is to draw 30 sketches and what a better excuse than this.

Yes, I could add another 5-10, but I know:
I will continue to be lazy.
I will go to bed at 2-3 and I'll sleep little / wake up at noon.
I will not learn to cook by force.
I won't achieve the perfect body.
I won't become a millionaire. :)

Labels: ,