Tag: Intro
Hello! I'm Maggie and I decided to create a blog about things that excite me. These are cosmetics, manicures, movies, books, music, DIY (do it yourself) ... and time will show what else. :)

In this first publication will answer a questionnaire. I see that many bloggers have responded to it and I think it's good for start. :)

1. You have only 5 minutes to make up for the meeting. What makeup would you do?
I will bring a bright shade of the eyelids, 2 layers of mascara, powder and gloss.

2. Which trend would choose - type mischievous cat eyeliner eye, hot pink blush or false eyelashes with feathers?
None of those I have not tried, but I think it was an occasion to buy eyeliner and blush and experiment.

3. If you have to give up any makeup for 1 month or skin care for 1 week, what would you choose?
I will give up the makeup. My skin is mixed and needs daily care. And I do not use so much makeup everyday.

4. What makeup is in your kit?
I bring my kit in the bag, but it has all sorts of things. The only thing about makeup is a mirror and lip balm.

5. Are there any products which go back over the years?
No.

6. Smoky eyes or red lips?
Smoky eyes. Red is not my color.

7. Lipstick or gloss?
I chose lipstick.

8. Are there any products of the color cosmetics that you love, but never expected that you will appeal?
For now no.

9. Perfume or body spray?
It depends. I prefer summer sprays. Mild and pleasant fragrances to refresh often. Currently my favorite is Avon with milk and honey. For cold weather I prefer perfumes. As for evening or special occasions.

10. If you have to choose just one product for all their makeup, who will be?
Mascara. Even a coat and my eyes are beautiful. :)

I hope you liked my first post. I'll be happy if you leave me some comments and recommendations. :)


Здравейте! Аз съм Маги и реших да създам блог за нещата, които ме вълнуват. Това са козметика, маникюри, филми, книги, музика, D.I.Y.(направи си сам)... и времето ще си покаже какво още. :)

В тази първа публикация ще отговоря на въпросника. Гледам, че много блогърки са му отговорили и смятам, че е добре за начало. :)

1. Имаш само 5 минути да се гримираш за среща. Какъв грим ще направиш?
Ще нанеса светли сенки на клепачите, 2 пласта спирала, пудра и глос.

2. Кой тренд би избрала - палава очна линия тип котешко око, яркорозов руж или изкуствени мигли с пера?
Никое от посочените не съм пробвала, но май това е повод да си закупя очна линия и руж и да експериментирам.

3. Ако трябва да се откажеш от всякакъв грим за 1 месец или грижа за кожата за 1 седмица, какво би избрала?
Ще се откажа от грима. Моята кожа е смесена и всеки ден има нужда от грижа. Пък и не използвам толкова много грим в ежедневието.

4. Какви гримове има в чантата ти? 
Нося си несесер в чантата, но в него има какви ли не неща. Единственото нещо, свързано с грима е огледалце и балсам за устни.

5. Има ли продукти, към които се връщаш през годините?
Не.

6. Опушени очи или червени устни?
Опушени очи. Червеното не е моят цвят.

7. Червило или гланц?
Бих избрала червило.

8. Има ли продукти от цветната козметика, които обичаш, но никога не си очаквала, че ще ти допаднат?
За сега не.

9. Парфюм или боди спрей?
Зависи. Лятото предпочитам спрейовете. Леки и приятни аромати, който да освежавам често. В момента любим ми е на Ейвън с мед и мляко. За по-студено време предпочитам парфюми. Както и за вечер или специални случаи.

10. Ако трябва да избереш само един продукт за целия си грим, кой ще е той?        
Спирала. Дори и един слой и очите ми стават хубави. :)

Надявам се, че първата ми публикация Ви е харесала. Ще се радвам ако оставите коментари и ми дадете препоръки. :)

Labels: ,